Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Dete i produženi boravak

Posted 10/6/2019

Zbog zaposlenosti roditelja ili loših socio-materijalnih uslova u porodici, javila se potreba da se nakon završene nastave dete zadrži u školi još neko vreme. Najčešće je to 3-5h pre ili posle završene nastave u koliko se rad škole odvija u dve smene.

Read the rest of this entry »

Saradnje škole i porodice

Posted 10/3/2019

Saradnja škole i porodice počinje polaskom detete u školu i traje sve do kraja školovanja. Ta saradnja pretežno počinje individualnim kontaktom između roditelja-staratelja i učitelja. Ovakvi oblici saradnje izmedju škole i porodice od višestrukog su značaja za dete i njegov lični rast i razvoj ličnosti.

Read the rest of this entry »

Igra i razvoj dečije ličnosti

Posted 9/21/2019

Dečiju igru treba shvatiti kao značajan faktor  razvoja svestrane dečije ličnosti. Poseban značaj igra zauzima u ranom detinjstvu kada dete upoznaje sebe, svet oko sebe, šta je to što ga okružuje. Kroz igru  se otkrivaju međuljudski odnosi, pravila i korealacije koje postoje unutar tih odnosa, itd, Odrasli, stimulisanjem i vođenjem dečije igre mogu mnogo da obogate i unaprede dečiji razvoj.

Read the rest of this entry »

Priprema dece za polazak u školu

Posted 9/19/2019

Polazak deteta u školu je jedan od najradosnijih i najsvečanijih dana u životu jedne porodice. Pripremanje deteta za polazak u školu je organizovan, smišljen i dug proces u kome treba da dominira igra a ne rad. Roditelji i vaspitači bi trebalo kod deteta da razvijaju ljubav i interesovanja ka školi, ka sticanju novih znanja i veština, otvorenost ka novim drugarima i učitelju/učiteljici.

Read the rest of this entry »

Stop vršnjačkom nasilju

Posted 9/18/2019

Što se nasilja tiče ima ga sve više i više, jer nije nasilje samo fizičko maltretiranje, šamaranje i iživljavanje već i pasivno psihičko maltrertiranje. U većini slučajeva od pasivnog psihičkog maltretiranja se i počinje....a za sve to osnov je porodica, odnosi unutar nje, radost i toplina, ljubav i podrška koji su izostali a rezultate na žalost vidimo skoro svakodnevno.

Read the rest of this entry »

Tipovi dece

Posted 9/15/2019

Veoma često sami roditelji ne mogu da naprave razliku izmedju nervoznog, nemirnog, prkosnog, tvrdoglavog, razmaženog deteta i tako se stvara konflikt unutar samog deteta.

 

Pokušaću da Vam što sažetije ukažem na te razlike.

Read the rest of this entry »

Vredni ste? Uporni? Istrajani? Odgovorani? Želite da radite od kuće? Kad želite i koliko želite?

Besplatna obuka!

Online kancelarija!

Podrška vremenski neograničena.

Zarada konkurentna.

Budite sami svoj gazda!!!

Stvarajte svoj biznis i uživajte u slobodi!!!

LENJI STOP!!!

ako ste zainteresovani i ispunjavate gore navedene uslove javite se na e-mail adresu: mysafeoffice2019@gmail.com 

kako bi dobili sve potrebne informacije i instrukcije

ili se besplatno prijavite i počnite odmah da radite.

* ako se odlučite da ne čekate već se odmah besplatno prijavite, nakon prijave ću Vam se javiti i počećemo obuku onda kada to Vama odgovara